English
Thai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เรา เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ลูกค้าของเรามีทั้งอุตสาหกรรมด้านอาหาร, ยานยนต,์ ยาง, พลาสติก, อิเล็คทรอนิกส์, เคมี ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน >>

..ดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเิติมจากบริษัทแม่ของเรา >>

ตัวอย่างก๊าซอุตสาหกรรม :

  • คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Carbon Dioxide (CO2)
  • ไนโตรเจน Nitrogen (N2)
  • อ๊อกซิเจน Oxygen (O2)
  • ไฮโดรเจน Hydrogen (H2)
  • ฮีเลียม Helium (He)
  • อื่น ๆ Others

 

น้ำยาทำความเย็น R-410A

     จากปัญหาชั้นโอโซนถูกทำลาย และลดลงอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมผู้ผลิตทั่วโลกได้ตกลงร่วมมือกันเปลี่ยนมาใช้น้ำยาทำความเย็น R-410A ในการผลิตแทนที่น้ำยาตัวเก่าซึ่งมีส่วนประกอบของสาร HFCs (Hydrofluorocarbons) ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำลายชั้นโอโซน น้ำยาทำความเย็น R-410A ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ทำลายชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติน่าเชื่อถือกว่าน้ำยาตัวเดิม

 

น้ำยาทำความเย็น R-600a

     น้ำยา R-600a หรือ Isobutane เป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าการทำลายชั้นโอโซนเป็นศูนย์ กว่าร้อยละ 90 ของผู้ผลิตเปลี่ยนมาใช้น้ำยา R-600a ทดแทนการใช้สาร CFC (Chlorofluorocarbon สารสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งทำลายชั้นโอโซน และมีค่าศักยภาพในการดูดกลืนความร้อนสูง) น้ำยา R-600a เป็นสารที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติ ดังนั้นจึงได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพเป็นอย่างดี

 

น้ำแข็งแห้งแบบเม็ด Pellet Dry Ice

     เม็ดน้ำแข็งแห้ง (Pellt Dry Ice) คุณภาพสูง ความหนาแน่นสูงถึง 96 ปอนด์ต่อ ลบ. ฟุต (1,537 กก. ต่อ ลบ. เมตร) สามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานดรายไอซ์บลาสติ้ง ดูการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง / เครื่องผลิตน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice Blasting / Dry Ice Production) >>

 

Shot Media

     เม็ดพลาสติก (Polycarbonate Media) สำหรับงานดีแฟลชชิ่ง (การขจัดเศษครีบชิ้นงานหลังจากผ่านกระบวนการแม่พิมพ์) ผลิตในประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้งานอุณหภูมิถึง -130 องศาเซลเซียส และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง (Reused) ดูรายละเอียด Ultra Shot Automatic Deflashing Machine >>

 

Re-cool Agent

     Re-cool Agent หรือ YOKOEVERCOOL (Brine) เป็นสารซึ่งใช้สำหรับบรรจุในภาชนะสำหรับเก็บความเย็น เพื่อให้ภาชนะนั้นสามารถเก็บและรักษาความเย็นได้ดีและยาวนานยิ่งขึ้น